window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-97449037-2');

Atatürk diyor ki…

—“Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.”

—“İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, millet ki, heykel yapmaz, millet ki, tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

—“Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin güzel sanatlara sevgisini mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.

Atatürk ve Kültürel Miras

Memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz kadim medeniyet eserlerinin ilerde tarafımızdan meydana çıkarılarak ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerine ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehasıslarına kat’i lüzum vardır.” ”Tarihi eserleri yaşatabilmek için, bu eserlere maksatları istikametinde hayatiyet kazandırmalıyız”.Gazi Mustafa Kemal

Kitapları

 • İzmir Kemeraltı Bölgesindeki Osmanlı Dönemi Çeşmeleri 1
 • İzmir Kemeraltı Bölgesindeki Osmanlı Dönemi Çeşmeleri 2
 • Tarihi Kemeraltı Çarşısında Yer Alan Dini Yapılar
 • Tarihin Soluk Aldığı Korunması Gereken Kent: Bergama
 • İzmir Mimarlık Rehberi Architectural Guide of İzmir
 • Ulukışla ve Öküz Mehmet Paşa Menzil Külliyesi

Projeler

 • Bodrum Antik Tiyatrosu Rölöve ve Restorasyon Çalışmaları

  1982’de Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu başkanlığında, Bodrum Antik Tiyatrosu Rölöve ve Restorasyon Çalışmalarında kazı ekibi içinde Mimar olarak görev aldı.

 • Bergama Antik Dionysos Tapınağı Rölöve ve Restorasyon Projesi

  1983’de Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu başkanlığında, Bergama Antik Dionysos Tapınağı Rölöve ve Restorasyon Proje Çalışmalarında Restorasyon Uzmanı Y.Mimar olarak görev yaptı.

 • Assos Antik Kenti Kazı ve Athena Tapınağı Restorasyon Projesi

  1983-1984’de Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu başkanlığında, Assos Antik Kenti Kazı ve Athena Tapınağı Restorasyonu çalışmalarında Restorasyon Uzmanı Y.Mimar olarak görev yaptı.

 • İzmir Gümrük Yarımadası Rölöve Restitüsyon ve Renovasyon Projesi

  1984-1985’de Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu başkanlığında İzmir Gümrük Yarımadası Rölöve Restitüsyon ve Renovasyon Projesi Çalışmalarında Restorasyon Uzmanı Y.Mimar olarak görev yaptı.

 • Phokaia (Foça) Kybele Tören Alanı Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi

  1990-1994’de Prof. Dr. Ömer Özyiğit başkanlığında Phokaia (Foça) Kybele Tören Alanı Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi ve Osmanlı Mezarlığı Çevre Düzenlemesi Projelerinin hazırlanmasında Restorasyon Uzmanı Y.Mimar olarak çalıştı.

 • Burdur-Bucak İncir Hanı Kazısı, Rölöve Projesi

  1992-1993’de Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal başkanlığında başlayan Burdur-Bucak İncir Hanı Kazısı, Rölöve Projelerinin hazırlanmasında, Restorasyon Uzmanı Y.Mimar olarak çalıştı.

 • Niğde-Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Yüzey Araştırmaları

  1992-1999 Doktora tezi ve kitap çalışması niteliğinde, Niğde-Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Külliyesi Yüzey Araştırmaları yaptı. (Rölöve, Restitüsyon Çizimleri)

 • Milas-Beçin Kazısı, Rölöve ve Konservasyon Projesi

  1995 yılından beri Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal başkanlığındaki Milas-Beçin Kazısı, Rölöve ve Konservasyon Projelerinde Restorasyon Uzmanı Y. Mimar olarak çalıştı.

 • Tarihi Kemeraltı Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı Düzenleme Projesi

  2001-2002 T.C.Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü adına yaptığı “Tarihi Kemeraltı Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı Düzenleme Projesi” Projede Restorasyon Uzmanı Y.Mimar olarak çalıştı.

 • Bergama Koruma Amaçlı İmar Planı Düzenleme Projesi

  2002-2004 T.C Bergama Belediyesi teknik elemanlarının da katkılarıyla hazırlanan Bergama Koruma Amaçlı İmar Planı Düzenleme Projesi’nde Restorasyon Uzmanı Y.Mimar Bilimsel Danışman olarak görev yaptı.

Kaydet